Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022

Τακτική Γενική Συνέλευση Τ.Δ. Ηρακλείου

 

                Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 41του καταστατικού το Δ.Σ. της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών/Τ.Δ. Ηρακλείου  συγκαλεί την ετήσια  τακτική Γενική Συνέλευση, το ανώτατο όργανο αυτής, την 24/06/2022 και ώρα 13:00 στo  Β. A.T. Ηρακλείου, με θέματα ημερήσιας διάταξης  (Άρθρο 32):

-      α) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γ.Σ. (άρθρο 33)

-      β) Έγκριση εκθέσεως  πεπραγμένων του Δ.Σ.

-      γ) Έγκριση ταμειακού Απολογισμού και ισολογισμού και της εκθέσεως της Ε.Ε. αυτών.

-      δ) Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών κατά το έτος κατά το οποίο συνέρχεται η συνέρχεται η συνέλευση.

-      ε) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για το υπό κρίση χρονικό διάστημα. 

-      στ) Ερωτήσεις – τοποθετήσεις μελών.

-      ζ) Λοιπά θέματα (θέματα που θα υποβληθούν εγγράφως στο Δ.Σ.  μέχρι την 21/06/2022)

 Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 29/06/22 και ώρα 09:00 στο Αστυνομικό Μέγαρο με την ίδια ημερήσια διάταξη.

 Για το Δ.Σ. της Τ.Δ. Ηρακλείου 

Ο Πρόεδρος : Μανόλης Ζαχαριουδάκης 

Η Γ. Γραμματέας Έφη Φλουρή. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου