Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019

Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου Γενική Συνέλευση.


Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 41του καταστατικού το Δ.Σ. της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών/Τ.Δ. Ηρακλείου συγκαλεί την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, το ανώτατο όργανο αυτής, την 10/01/2020 και ώρα 12:00 στo A.T. ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ Ηρακλείου, με θέματα ημερήσιας διάταξης (Άρθρο 32): 

- α) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γ.Σ. (άρθρο 33) 

- β) Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Δ.Σ. 

- γ) Έγκριση ταμειακού Απολογισμού και ισολογισμού και της εκθέσεως της Ε.Ε. αυτών. 

- δ) Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών κατά το έτος κατά το οποίο συνέρχεται η συνέρχεται η συνέλευση. 

- ε) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για το υπό κρίση χρονικό διάστημα. 

- στ) Ερωτήσεις – τοποθετήσεις μελών. 

- ζ) Λοιπά θέματα (θέματα που θα υποβληθούν εγγράφως στο Δ.Σ. μέχρι την 03/01/2020) 

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 17/01/2020 και ώρα 13:00 στο Αστυνομικό Μέγαρο με την ίδια ημερήσια διάταξη. 

Σημειώνεται ότι την 10/01/2020 και ώρα 12:00 θα κοπεί στο Α.Τ. ΜΙΝΩΑ ΠΑΔΙΑΔΟΣ η πρωτοχρονιάτικη πίτα του Δ.Σ. της Τ.Δ. Ηρακλείου. 

Για την Τοπική Διοίκηση 

Ο Πρόεδρος:  Μανόλης Ζαχαριουδάκης 
Ο αναπλ. Γεν.Γραμματέας : Στέλιος Δασκαλάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου